Τι είναι η GTeShops

Τι είναι η GTeShops

Η GTeShops είναι μία νέα υπηρεσία της Γενικής Ταχυδρομικής, η οποία συνδέει τους πελάτες της (εμπορικά καταστήματα ηλεκτρονικά ή μη, δηλαδή τον αποστολέα και τους καταναλωτές, δηλαδή τον παραλήπτη) προσφέροντας συνδυασμένη μεταφορά από διαφορετικούς αποστολείς μέσω των υπηρεσιών της Γενικής Ταχυδρομικής. Γι αυτό η Γενική Ταχυδρομική ανέπτυξε μία ηλεκτρονική πλατφόρμα (GTeShops) στην οποία προβάλλονται προϊόντα από διαφορετικούς εμπορικούς κλάδους τα οποία οι χρήστες μπορούν να αγοράσουν και να παραλάβουν με συνδυασμένη μεταφορά σε μία αποστολή ή σε ξεχωριστές αποστολές.