Καλύπτονται από εγγύηση τα προϊόντα των συνεργαζόμενων eshops;

Καλύπτονται από εγγύηση τα προϊόντα των συνεργαζόμενων eshops;

Όλα τα προϊόντα καλύπτονται από εγγύηση, η οποία καθορίζεται από τον νόμο, την κατηγορία προϊόντων, τον επίσημο κατασκευαστή, αντιπρόσωπο και eshop διάθεσης που θα επιλέξεις.