Διαδικασία Παραγγελίας

Σκοπός μας είναι η εξυπηρέτησή σας μέσα από μια απλή, γρήγορη, ασφαλή, ευχάριστη διαδικασία συναλλαγής και παραγγελίας με την ακόλουθη διαδικασία:

1. Σύνδεση / Δημιουργία Λογαριασμού

 • Αν είστε μέλος της GTeShops.com, συνδεθείτε στην ενότητα Σύνδεση της σελίδας Σύνδεση / Εγγραφή, πληκτρολογώντας το e-mail και password που ήδη έχετε καταχωρήσει.
 • Αν δεν έχετε λογαριασμό στη GTeShops.com, θα πρέπει να δημιουργήστε ένα νέο λογαριασμό στην ενότητα Εγγραφή της σελίδας Σύνδεση , καταχωρώντας ένα έγκυρο e-mail και password της αρεσκείας σας προκειμένου να εγγραφείτε στο GTeShops.com ως μέλος. Παρακαλούμε το e-mail σας να είναι έγκυρο και σωστά πληκτρολογημένο καθώς αποτελεί το κύριο στοιχείο επικοινωνίας και ανταλλαγής αλληλογραφίας με την GTeShops.

 

2. Παραγγελία

 • Επιλέγετε το προϊόν που θέλετε και κάνετε «κλικ» στο κουμπί Προσθήκη στο Καλάθι για να προσθέσετε το είδος που σας ενδιαφέρει να αγοράσετε στο καλάθι σας.
 • Κατά τη διαδικασία της αγοράς υπάρχουν αναλυτικά τα βήματα που σας καθοδηγούν για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Αφού συνδεθείτε στο λογαριασμό σας, οδηγείστε στην σελίδα Ολοκλήρωση Παραγγελίας όπου θα πρέπει:

 

 • Να ολοκληρώσετε τα στοιχεία Λογαριασμού σας
 • Να συμπληρώσετε τα στοιχεία Αποστολής & Χρέωσης
 • Να επιλέξετε Τρόπο Παράδοσης της παραγγελίας σας και Τύπο Αποστολής [Απλή αποστολή, Συνδυασμένη Αποστολή, Ξεχωριστές αποστολές ανά προμηθευτή (e-shop)]
 • Να επιλέξετε Τρόπο Πληρωμής
 • Να καταχωρήσετε την παραγγελία σας πατώντας το κουμπί Ολοκλήρωση Παραγγελίας.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Έγκυρες θεωρούνται μόνο οι παραγγελίες για τις οποίες έχετε λάβει επιβεβαιωτικό email και αριθμό παραγγελίας.

 

3. Πληροφορίες για Πληρωμή Παραγγελίας με Χρήση Πιστωτικής / Χρεωστικής Κάρτας

 • Σε περίπτωση επιτυχούς πληρωμής, το σύστημα θα σας ενημερώσει δίνοντάς σας αριθμό παραγγελίας. Επίσης θα λάβετε αντίγραφο της παραγγελίας μέσω e-mail.
 • Σε περίπτωση ανεπιτυχούς πληρωμής, το σύστημα θα σας ενημερώσει σχετικά. Στην περίπτωση αυτή η παραγγελία σας δεν καταχωρείται στο σύστημα. Θα πρέπει είτε να προσπαθήσετε εκ νέου την εξόφληση της παραγγελίας είτε να επιλέξετε διαφορετικό τρόπο πληρωμής.
 • Έγκυρες θεωρούνται μόνο οι παραγγελίες για τις οποίες έχετε λάβει μήνυμα επιβεβαίωσης καταχώρησης, αριθμό παραγγελίας και αντίγραφο μέσω e-mail. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση μη επιτυχούς συναλλαγής με χρήση Πιστωτικής / Χρεωστικής Κάρτας, η GTeShops.com δεν φέρει καμία ευθύνη. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Τράπεζα έκδοσης της κάρτας σας προκειμένου να λάβετε περισσότερες διευκρινίσεις. Πιθανές αιτίες απόρριψης της συναλλαγής είναι:

 • Ανεπαρκές Πιστωτικό Υπόλοιπο
 • Λανθασμένη Πληκτρολόγηση Στοιχείων
 • Μη έγκυρη Κάρτα (έχει παρέλθει η ημερομηνία ισχύος)

Σε κάθε περίπτωση, αρμόδια για τον ακριβή λόγο είναι η Τράπεζα έκδοσης της κάρτας σας με την οποία πρέπει να επικοινωνήσετε.

 

4. Γενικές Πληροφορίες

Μετά την καταχώρηση της παραγγελίας σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-mail (στο e-mail που μας έχετε υποδείξει) ή / και μέσω τηλεφώνου για να επιβεβαιώσουμε την παραγγελία σας. Εάν δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί σας, η παραγγελία θα παραμένει εκκρεμής για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Αν παρέλθει άπρακτη η άνω περίοδος, η παραγγελία σας θα ακυρώνεται αυτομάτως.

 

Αποδεκτές είναι οι παραγγελίες οι οποίες γίνονται από την Ελλάδα και κατ’ επέκταση αποστολές εμπορευμάτων γίνονται μόνο εντός της Ελλάδας. Η παραγγελία αποστέλλεται στη διεύθυνση που ο πελάτης έχει υποδείξει με τη Γενική Ταχυδρομική. Η αποστολή της παραγγελίας γίνεται σύμφωνα με τις διαθεσιμότητες των παραγγελθέντων ειδών και βάσει της επιλογής του πελάτη για μία ή πολλαπλές αποστολές. Στην περίπτωση μιας αποστολής τότε αυτή θα γίνεται αφού συγκεντρωθούν όλα τα παραγγελθέντα είδη. Στην περίπτωση πολλαπλών αποστολών, τότε κάθε διαθέσιμο είδος θα αποστέλλεται άμεσα. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα παραλαβής της παραγγελίας σας από το δίκτυο των καταστημάτων της Γενικής Ταχυδρομικής.

Ανωτέρα Βία

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες, μη διαθεσιμότητα του προϊόντος εκ μέρους του προμηθευτή μας κ.λ.π.) αδυνατούμε να παραδώσουμε τα εμπορεύματα εντός του προκαθορισμένου χρόνου των 10 ημερών από τη λήψη της παραγγελίας σας, θα επικοινωνήσουμε το ταχύτερο δυνατό μαζί σας, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπ' αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Τιμές Προϊόντων

Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων είναι οι τελικές (συμπεριλαμβάνεται δηλαδή ο Φ.Π.Α). Η GTeShops διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών που αναγράφονται στη GTeShops.com, ρητώς νοουμένου ότι οιαδήποτε μεταβολή των τιμών δεν επηρεάζει παραγγελίες οι οποίες έχουν ήδη τοποθετηθεί από τον πελάτη και οι οποίες θα εκτελούνται με την τιμή που ίσχυε κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας.

Διαθεσιμότητα Προϊόντων

Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του παραγγελθέντος είδους εκ μέρους του προμηθευτή μας, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του χρόνου παράδοσης, η GTeShops θα ειδοποιεί τον πελάτη για την καθυστέρηση παράδοσης του είδους. Αν κριθεί από τον πελάτη ότι η καθυστέρηση παράδοσης καθιστά τη συναλλαγή ασύμφορη, τότε ο πελάτης μπορεί να ζητήσει την ακύρωση της παραγγελίας για το συγκεκριμένο είδος ή και ολόκληρης της παραγγελίας.

Εξαιρείται η περίπτωση αγοράς με πιστωτική κάρτα όπου δεν είναι δυνατόν να παραδοθεί ή να αφαιρεθεί μέρος της συνολικής παραγγελίας και ως εκ τούτου η παραγγελία θα ακυρώνεται ολόκληρη.