Επιστροφή Χρημάτων

Δικαίωμα Επιστροφής Προϊόντων
Η εταιρεία για τη διασφάλιση των επισκεπτών-χρηστών-πελατών της ίσως έχει διασφαλίσει έναντι των πωλητών των ειδών ότι διατηρούν έναντι των τελευταίων το δικαίωμα επιστροφής προϊόντος εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς του υπό τις προϋποθέσεις που θέτουν οι πωλητές. Για τις επιστροφές προϊόντων παρακαλούμε επικοινωνήστε τηλεφωνικά: 210 4851168 (από Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00-πμ – 17.00μμ) ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: [email protected]

Δικαίωμα Υπαναχώρησης / Επιστροφή Προϊόντος
Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και Ηλεκτρονικά και η Εταιρεία μας είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει στον πωλητή. 

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παρέλαβε. Το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, δεν θα πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί και θα πρέπει να έχει τα πλήρη συσκευαστικά του είδη όπως: κουτί, νάιλον, αφρολέξ, έντυπα οδηγιών χρήσεως και χαρακτηριστικών, εγγυήσεις, καλώδια συνδέσεων, software εγκατάστασης κ.α. Επίσης η συσκευασία δεν θα πρέπει να έχει σκισίματα, φθορές ή άλλες αλλοιώσεις. Επιπλέον, για να γίνει δεκτή η επιστροφή των προϊόντων θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (η απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο), από το πρόσωπο που αγόρασε τα προϊόντα και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς.

Η επιστροφή των προϊόντων θα γίνεται δεκτή μόνο εφόσον ο πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρεία για την αποστολή τους. Το κόστος των μεταφορικών εξόδων επιβαρύνει τον πελάτη.

Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να αποδώσει στον πελάτη το τίμημα που εισπράχθηκε από την Ηλεκτρονική Πώληση των προϊόντων καθότι αυτό έχει διατραπεζικά απευθείας καταβληθεί προς τον Πωλητή/Προμηθευτή. Κατόπιν της ενημέρωσης αυτής, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τον χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της εκδότριας Τράπεζας του Πελάτη και του Προμηθευτή/Πωλητή.

Τα προϊόντα τα οποία έχουν πουληθεί με επιπλέον δώρο, θα πρέπει να επιστραφούν μαζί με το επιπλέον δώρο, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό.

Εξαιρέσεις από το Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης του άρθρου 4 – 10 ν. 2251/ 1994 δεν εφαρμόζεται σε:

Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους υγείας όπως: ακουστικά, hands free κ.α.) ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστει μετά την παράδοση όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας.
Προϊόντα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί π.χ. εχουν εξατομικευτει με την καταχώρηση της συσκευής (smartphones)
Πώληση σφραγισμένων ηχητικών εγγράφων ή σφραγισμένων εγγράφων βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές ή USB αποθηκευτικά μέσα ή συσκευές κινητών τηλεφώνων εφόσον έχει ανοιχτεί η συσκευασία τους ή προϊόντα από τα οποία λείπει το σειριακό νούμερο ή υπολογιστές και λοιπά προϊόντα κατά παραγγελία (Built to Order).
Συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε από την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του πελάτη και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμα υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεστεί πλήρως από τον προμηθευτή.
Επιστροφή Ελαττωματικών Προϊόντων (DOA)

Η πολιτική επιστροφής των προιόντων καθορίζεται από τον εκάστοτε πωλητή/προμηθευτή ενώ η εταιρεία δεν παρεμβαίνει και δεν ευθύνεται για αυτή. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν ή προϊόντα είναι ελαττωματικό κατά την παράδοση στον πελάτη η επιστροφή θα γίνεται με χρέωση του Πελάτη- Χρήστη των υπηρεσιών της Εταιρείας εκτός αν διαφορετικά έχει συμφωνηθεί με τον Πωλητή/Προμηθευτή. Η επιστροφή των ελαττωματικών προϊόντων πρέπει να γίνει ως ο εκάστοτε Πωλητής/Προμηθευτής ορίζει άλλως εντός επτά ημερολογιακών ημερών (ισχύει για τα κινητά τηλέφωνα) από την ημερομηνία παράδοσης αυτών, στον πελάτη. Για τις υπόλοιπες συσκευές, η επιστροφή πρέπει να γίνει εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης στον πελάτη.

Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται στην αρχική κατάσταση που το παρέλαβε ο πελάτης, χωρίς να έχει υποστεί φθορές και πρέπει να βρίσκεται εντός της συσκευασίας με τις εγγυήσεις που παρέχονται από τον Πωλητη – Προμηθευτή και τα αντίστοιχα έγγραφα.
Στην περίπτωση που τα ελαττωματικά προϊόντα είναι λευκές οικιακές συσκευές ή κλιματιστικά μηχανήματα κατά τις οδηγίες που Προμηθευτή-Κατασκευαστή-Πωλητή πρέπει να προηγηθεί επίσκεψη τεχνικού της προμηθεύτριας εταιρείας στον χώρο του πελάτη και μετά από έγγραφη βεβαίωση για την διάγνωση της βλάβης, το προϊόν να θεωρηθεί ελαττωματικό και να γίνει η επιστροφή του.

Ευθύνη και Εγγύηση Προμηθευτή:
Οι εγγυήσεις των προϊόντων, παρέχονται από τους ίδιους τους πωλητές-προμηθευτές-κατασκευαστές με δική τους ευθύνη. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης προβλέπεται από τον κάθε προμηθευτή και σε περίπτωση βλάβης ή ελαττωματικού προϊόντος, ο πελάτης θα πρέπει να επιδείξει την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το Τιμολόγιο αγοράς των προϊόντων στον εκάστοτε Πωλητή/Προμηθευτή. Σε διαφορετική περίπτωση ο Πωλητής /προμηθευτής είναι πιθανό να μην αναγνωρίσει την ισχύ της εγγύησης. Η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με την συμμόρφωση των προμηθευτών-κατασκευαστών, στις υποχρεώσεις τους που τίθενται από το νόμο σε σχέση με τις εγγυήσεις και την πώληση εκάστου είδους ούσα υπεύθυνη αποκλειστικά και μόνο για τη μεταφορά.

Ακύρωση Ηλεκτρονικής Παραγγελίας
Η παραγγελία είναι δυνατό να ανακληθεί άλλως να ακυρωθεί έως την ώρα εκτέλεσής της. Ως χρόνος εκτέλεσης νοείται το στάδιο “Συλλογή Προϊόντων”. Η ακύρωση ή/και ανάκληση ολοσχερής ή μερική πραγματοποιείται είτε με τηλεφωνική επικοινωνία: 210 4851100 (από Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00πμ – 17.00μμ) είτε με e-mail: [email protected]

Στην περίπτωση που ο επισκέπτης επιθυμεί την ακύρωση μετά την αποστολή της παραγγελίας, η χρέωση των μεταφορικών εξόδων (έξοδα αποστολής και έξοδα επιστροφής) βαρύνει τον πελάτη και τα προϊόντα θα επιστρέφονται στον Πωλητή/Προμηθευτή. Τα επιστρεφόμενα προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και στη συσκευασία τους όπως αυτά απεστάλησαν.